U Nar. nov., br. 1 od 4. siječnja 2021. objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima.

Prosječna kamatna stopa za referentno razdoblje od 1. svibnja 2020. do 31. listopada 2020. iznosi 2,75 %.

Natrag