U Nar. nov., br. 10/21 od 5. veljače 2021. objavljena je Odluka o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru, koja stupa na snagu 13. veljače 2021.

Isključivi gospodarski pojas Republike Hrvatske u Jadranskom moru proglašen je u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora, u pravnom režimu utvrđenom u dijelu V. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora i glavi IV. Pomorskog zakonika.

U svojemu gospodarskom pojasu Republika Hrvatska ostvaruje suverena prava radi:

  1. istraživanja i iskorištavanja, očuvanja i gospodarenja živim i neživim prirodnim bogatstvima,
  2. proizvodnje energije korištenjem mora, morskih struja i vjetrova.

Gospodarski pojas Republike Hrvatske obuhvaća morske prostore od vanjske granice teritorijalnoga mora u smjeru pučine do njegove vanjske granice dopuštene općim međunarodnim pravom. Vanjske granice isključivog gospodarskog pojasa RH utvrdit će se međunarodnim ugovorima o razgraničenju s državama čije obale leže sučelice ili bočno u odnosu na RH. Do sklapanja istih, vanjska granica isključivog gospodarskog pojasa RH privremeno slijedi crtu razgraničenja epikontinentalnog pojasa uspostavljenu Sporazumom između SFRJ i Talijanske Republike o razgraničenju epikontinentalnog pojasa između dviju država u Jadranskom moru iz 1968. godine i Dogovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o preciznom utvrđivanju crte razgraničenja epikontinentskog pojasa Republike Hrvatske i Talijanske Republike iz 2005. godine, a kod bočnog razgraničenja s Crnom Gorom, crtu koja se nastavlja na privremenu crtu razgraničenja teritorijalnih mora utvrđenih Protokolom između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o privremenom režimu uz južnu granicu između dviju država iz 2002. godine.

Ne dirajući u suverena prava i jurisdikciju Republike Hrvatske, isključivi gospodarski pojas Republike Hrvatske ostaje morski prostor u kojemu sve države uživaju međunarodnim pravom zajamčene slobode plovidbe, preleta, polaganja podmorskih kablova i cjevovoda i druge međunarodnopravno dopuštene uporabe mora.

Natrag