Produženi rokovi za javnu objavu GFI-a za 2020. godinu

Zakon o računovodstvu (ZOR) propisuje obvezu javne objave godišnjih financijskih izvještaja (GFI) i druge dokumentacije, što se provodi predajom tih dokumenata u Registar koji vodi Fina.

ZOR propisuje rokove za javnu objavu u redovnim okolnostima, a rokovi za vrijeme trajanja pandemije korona virusom propisani su Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima.

Nepotrebnu zbrku oko ovih rokova izazvali su konzultanti koji su neispravno protumačili postojeće propise i objavili da se GFI za 2020. trebaju predati u rokovima propisanim za redovite okolnosti. Da bi se izbjegli nesporazumi i pogrešno tumačenje propisa, Ministarstvo financija Republike Hrvatske izdalo je o ovim rokovima posebno mišljenje, koje smo objavili na TEB-ovom portalu.

Iako su naši pretplatnici u FIP-u u br. 1/21 dobili ispravnu uputu o rokovima koje treba primijeniti, radi otklanjanja zbrke i dvojbi, u nastavku ponavljamo propisane rokove vezane uz GFI za 2020. godinu: 

  1. Financijski podaci za statističke i druge potrebe (bilanca, račun dobiti i gubitka i dodatni podaci) trebaju se dostaviti u Finu do 30.6.2021. godine. Poduzetnik koji radi javne objave do 30.6.2021. godine u Finu dostavi GFI i drugu propisanu dokumentaciju, može istodobnom dostavom dodatnih podataka ispuniti obvezu javne objave i predaje podataka za statističke i druge potrebe, pod uvjetom da mu je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini i da nije obveznik revizije GFI-a. U suprotnom, poduzetnik osim za statističke i druge potrebe, treba još jednom dostaviti GFI sa svim propisanim prilozima za javnu objavu (u rokovima navedenim u narednim točkama).
  2. GFI za potrebe javne objave, s godišnjim izvješćem (veliki i srednji), revizorskim izvješćem (obveznici) i drugim propisanim izvještajima, odlukom o utvrđivanju GFI i odlukom o podjeli dobiti/pokriću gubitka, trebaju se dostaviti u Finu za potrebe javne objave najkasnije do 31.8.2021. godine, ako je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini. Ako nije, rok je 8 mjeseci od zadnjeg dana konkretne poslovne godine.  
  3. Poduzetnik koji tijekom godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, dužan je za 2020. godinu dostaviti Fini Izjavu o neaktivnosti najkasnije do 30.6.2021. godine.
  4. Matično društvo je za 2020. godinu dužno prijaviti Registru GFI obvezu konsolidacije najkasnije do 30.6. godine.
  5. Matično društvo je godišnje konsolidirane financijske izvještaje s konsolidiranim godišnjim izvješćem, revizorskim izvješćem i drugim propisanim izvještajima za potrebe javne objave dužno dostaviti u Finu najkasnije do 31.10.2021. godine. A kako 31.10.2021. pada u nedjelju, stvarni rok za dostavu godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja sa propisanim privitcima je do 30.10.2021. godine.
  6. Zasebno nefinancijsko izvješće i zasebno konsolidirano nefinancijsko izvješće (ako se ne objave u okviru godišnjeg izvješća) za 2020. trebaju se dostaviti u Finu najkasnije do 31.8.2021. godine.
  7. Podružnice poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici dužne su dostaviti u Finu računovodstvene dokumente za 2020. do 8.2021. godine, u skladu s pravom države članice.
  8. Rok za dostavu GFI Fini u slučaju statusne promjene, likvidacije i stečaja u redovnim i posebnim okolnostima je isti i iznosi 90 dana od dana nastanka statusne promjene, pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja stečaja.

Upozoravamo da je stvarni rok za izradu GFI za 2020. godinu u stvari rok za predaju izvještaja za statističke i druge potrebe (30.6.2021.), odnosno rok za podnošenje godišnje prijave poreza na dobit, jer točne podatke za statističke i druge potrebe, kao niti ispravnu poreznu osnovicu i poreznu obvezu, nije moguće utvrditi bez utvrđivanja financijskog rezultata, odnosno prije izrade bilance i računa dobiti i gubitka. Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona propisano je da je rok za podnošenje prijave poreza na dobit za 2020. godinu najkasnije do 30.6.2021. godine.

Također upozoravamo da se rokovi propisani ZTD-om usprkos posebnim okolnostima nisu promijenili, pa se GFI s ostalom dokumentacijom za 2020. godinu trebaju predočiti skupštini najkasnije do 31.8.2021. godine (detalje možete pročitati u FIP-u br. 1/21).

Za javnu objavu GFI i druge propisane dokumentacije od 8.4.2020. ne plaća se naknada Fini.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag