Pregled kretanja zaposlenosti i nezaposlenosti u Hrvatskoj i zemljama EU-a

Nakon šestogodišnjeg pada iz 2009., hrvatsko je gospodarstvo na putu oporavka od 2015. Ali, stanje na tržištu rada je ipak još uvijek daleko od zadovoljavajućeg. Unatoč općem opadanju nezaposlenosti, Hrvatska i dalje ima jednu od najvećih stopa nezaposlenosti u EU za odrasle osobe i mlade, dok su stope zaposlenosti i aktivnosti među najnižim u EU. Ulaskom u EU 2013., otvaranje tržišta rada u EU za hrvatske radnike rezultiralo je masovnim iseljavanjem i stvorilo je nedostatke  radne snage u određenim sektorima.

Tablica 1. Aktivno stanovništvo RH prema administrativnim izvorima i spolu

Podaci prezentirani u Tablici 1. pokazuju da je u lipnju ove godine bilo 1.563.484 zaposlenih, od čega  46,8% čine žene. U odnosu na svibanj 2021. broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,5%, dok je u odnosu na prošlogodišnji lipanj broj ukupno zaposlenih porastao za 2,2%. U prvih šest mjeseci ove godine broj ukupno zaposlenih smanjen je za 0,6%. Istodobno je rast zaposlenosti u prvoj polovici godine primijećen jedino kod zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama - za 2,1%, dok su sve ostale kategorije bilježile smanjenje zaposlenosti. U lipnju ove godine broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1.339.431 i u odnosu na svibanj 2021. porastao je za 1,0%, te za 1,8% u odnosu na lipanj prošle godine.

Tablica 2. Indeksi kretanja broja zaposlenih u pravnim osobama prema NKD-u 2007. i spolu u lipnju 2021. godine u RH

Podaci prezentirani u Tablici 2. pokazuju da je porast broja zaposlenih rezultat  uglavnom sezonskog zapošljavanja što je najviše vidljivo po rastu ostvarenom u djelatnosti turizma i ugostiteljstva u lipnju na godišnjoj razini od 6,4%. Odmah nakon slijede informacije i komunikacije s rastom od 6,3%, ostale uslužne djelatnosti porasle su za 6,0%, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti za 5,9%, dok je broj zaposlenih u obrazovanju u odnosu na prošlogodišnji lipanj povećan za 5,1%. U prvoj polovici godine, ukupan broj zaposlenih u pravnim osobama je nažalost u padu, ali je promatrano po određenim granama ipak bilo izuzetaka. Tako je djelatnost građevinarstva zabilježila rast zaposlenih od 1,9%, slijedi djelatnost informacija i komunikacija s rastom od 4,1%, te javna uprava i obrana tj. pretežito državni sektor (+1,0%) i obrazovanje (+2,7%).

Promatrano po županijama, najveći rast u apsolutnom iznosu bilježe županije u kojima se ujedno i nalaze najveća turistička središta: Splitsko-dalmatinska (+6,7 tisuća), Istarska (+4,8 tisuća), Primorsko-goranska (+3,8 tisuća), Zadarska (+2,7 tisuća) i Dubrovačko-neretvanska županija (+2,1 tisuću).

 

Ukupno je u EU-u u lipnju bez posla bilo 14,9 milijuna građana, od čega 12,5 milijuna u euro zoni. U odnosu na svibanj, njihov je broj u EU smanjen za 487 tisuća, te za 423 tisuće u eurozoni. U usporedbi s prošlogodišnjim lipnjem, broj nezaposlenih smanjio se za 397 tisuća u EU-u i za 339 tisuće u eurozoni. Nezaposlenost na razini zemalja EU-a u lipnju ove godine iznosi 7,1% i manja je za 2,4% i u zemljama euro područja manja je za 2,4% nego u lipnju 2020. godine te  iznosi 7,7%.
Od zemalja EU-a, u lipnju 2021. na prvom mjestu po nezaposlenosti  nalaze se Grčka i Španjolska sa stopom 15,1%, Italija 9,7%, Švedska (9,2%), Finska (8,1%), Latvija (8,0%) i Cipar (7,9%). Hrvatska je u lipnju 2021.godine na devetom mjestu prema stopi nezaposlenosti (7,4%) ili sa 132 tisuće nezaposlenih. U  zemljama sa najnižom stopom nezaposlenosti i dalje se nalaze: Poljska i Malta (3,6%), Njemačka (3,7%), Nizozemska (3,2%), Češka (2,8%). U lipnju 2021.godine SAD ima 9,4 milijuna nezaposlenih osoba, što je za 46,5% manje nego u lipnju 2020., tj. stopa nezaposlenosti iznosi 5,9% (bila je 11,1% u svibnju 2020.).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag