U Nar. nov., br. 109 od 8.10.2021. objavljen je Pravilnik o vizama  koji je stupa na snagu 1. studenoga 2021.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

  • postupak i uvjeti izdavanja zrakoplovno-tranzitne i kratkotrajne vize državljanima trećih zemalja u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DM/KU) i na graničnim prijelazima,
  • postupak produljenja kratkotrajne vize u policijskim upravama, odnosno postajama (u daljnjem tekstu: PU/PP) i
  • postupak i uvjeti izdavanja dugotrajne vize državljanima trećih zemalja u DM/KU.

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba Uredbe (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (SL L 243, 15. 9. 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/1155 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (SL L 188, 12. 7. 2019.).

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o vizama (»Narodne novine« br. 7/13 i 5/18).

Natrag