U Nar. nov., br. 147/20 od 30.12.2020. objavljen je Pravilnik  o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika željeznicom koji stupa na snagu 31. prosinca 2020.

Ovim Pravilnikom se propisuje način upisivanja u registar korisnika prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika željeznicom sukladno čl. 104. st. 1. Zakona o trošarinama, sadržaj i prilozi zahtjevu za povrat te sadržaj i način vođenja evidencije.

Pravo na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika željeznicom kupljeno bezgotovinskim oblikom plaćanja u RH imaju osobe upisane u registar korisnika prava na povrat dijela plaćene trošarine.

Natrag