U Nar. nov., br. 43 od 23.4.2021. objavljen je Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_04_43_843.html koji stupa na snagu 15.9.2021.

Pravilnik je donesen temeljem čl. 39. a st. 7. Ovršnog zakona, a propisuje obrasce iz Ovršnog zakona, način elektroničke komunikacije između sudionika u postupku i način dodjele predmeta u rad javnom bilježniku.

Natrag