U Nar. nov., br. 106/21 od 29.9.2021. objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona koji stupa na snagu 1. listopada 2021.

Ovim Pravilnikom propisuje se oslobođenje od PDV-a pri uvozu koji obavlja Europska komisija odnosno agencija ili tijelo osnovani na temelju prava EU, te  isporuke dobara ili usluga Europskoj komisiji odnosno agenciji ili tijelu, ako Europska komisija odnosno ta agencija ili to tijelo ta dobra koristi pri izvršavanju svojih zadaća koje su im dodijeljene pravom EU kako bi se odgovorilo na pandemiju bolesti COVID-19.

Natrag