Poslovni subjekti - vrste, broj i poslovanje u 2020.

Poslovni subjekti u Republici Hrvatskoj su poduzetnici, čije podatke o broju i poslovanju prema klasifikaciji prikazanoj u zaglavlju tablica prikuplja, obrađuje i objavljuje Fina (www.fina.hr).

Tablica 1. Poslovni subjekti prema vrsti i broju, njihovi zbirni prihodi, rashodi i bruto dobit u 2020. godini u kunama

Tablica 2. Strukturni prikaz tablice 1. (u %)

Od ukupnog broja poslovnih subjekata d.o.o-i i j.d.o.o.-i su u 2020. činili čak 93%, a svi ostali bili su zastupljeni s manje od 7%.
Prosječan broj radnika zaposlenih u d.d.-ima bio je 152, u d.o.o.-ima oko 7, a u j.d.o.o.-ima 1,5. Najviše prosječne neto plaće isplaćivali su trgovci pojedinci i inozemni osnivači. Za njima slijede gospodarska interesna udruženja, komanditna društva, d.d.-i, itd. Ispodprosječne neto plaće (niže od 5.971 kn) isplaćivala su j.d.o.o.-i , javna trgovačka društva, zadruge i dr.
Najniže prosječne neto plaće isplaćivali su j.d.o.o.-i . Bile su za 43% niže nego u d.o.o.-ima (čije su plaće bile tek malo niže od prosjeka), dok su d.d.-i isplaćivali 23% više plaće od d.o.o.-a i čak 215% više od j.d.o.o.-a. Iako je pandemija (i potres) u 2020. značajno poremetila ekonomsko-financijske tokove, svi pravni subjekti su (u ukupnosti) ostvarili dobit, osim trgovaca pojedinaca i drugih osoba koji su iskazali zbirni gubitak.
Brojevi (u novcu iskazane veličine) i poslovni subjekati prema strukturi ponekad se i značajno razlikuju, u ovisnosti o promatranom elementu. Tako su d.d.-i , koji su u 2020. činili samo 0,5% ukupnog broja subjekata, zapošljavali 11,3% radnika i ostvarili 14,9% prihoda, te 4,1% ukupne bruto dobiti. A d.o.o-i, kojih je bilo čak 72,1% i koji su zapošljavali 75,8% radnika, ostvarili su 76,8% prihoda i 85,1% ukupne bruto dobiti. J.d.o.o.-i su sudjelovali s 21,1 % u ukupnom broju poslovnih subjekata, ali su zapošljavali samo 4,8% radnika i ostvarili tek 1,3% od ukupnih prihoda , te samo 0,5% od ukupne bruto dobiti.
Dodajemo na kraju da se ovaj kratak prikaz zasniva na podacima o poslovnim subjektima prema vrstama u ukupnosti i nisu razmatrane različite djelatnosti među kojima postoje velike razlike. Također, nije prikazan utjecaj pandemije i ograničenja proizašlih iz mjera Stožera civilne zaštite, ali niti utjecaj naknada za očuvanje radnih mjesta i poreznih olakšica.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

 

Natrag