U Nar. nov., br. 8/21 od 29.1.2021. objavljena je Odluka o usvajanju ''Programa dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica potresa na području Sisačko – moslavačke županije (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu danom donošenja (28.1.2021.).

Program dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije (u nastavku: Program) predstavlja akt na temelju kojeg se dodjeljuju bespovratne potpore male vrijednosti poduzetnicima  - mikro subjektima malog gospodarstva (obrti, trgovačka društva, zadruge) na području Sisačko – moslavačke županije koji su pretrpjeli posljedice katastrofe uzrokovane potresom sa svrhom osiguranja osnovnih uvjeta za nastavak obavljanja gospodarskih aktivnosti.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja raspisat će Otvoreni javni poziv temeljem Programa u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu Odluke.

Natrag