U Nar. nov., br. 43 od 23.4.2021. objavljena je Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_04_43_853.html koja se primjenjuje od 1.4. do 30.6.2021.

Ovom se Odlukom, zbog katastrofe uzrokovane razornim potresom 29.12.2020., s epicentrom u blizini Grada Petrinje, privremeno se ukida obveza plaćanja članarine za članice HGK, sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije, kojima je onemogućeno redovito poslovanje uslijed posljedica potresa.

Članice HGK sa sjedištem na području Karlovačke i Zagrebačke županije, kojima je zbog nastanka štete prouzročene potresom onemogućeno redovito poslovanje, osloboditi će se plaćanja članarine za utvrđeno razdoblje temeljem odobrene prijave o postojanju štete od prirodne nepogode.

Natrag