U Nar. nov., br. 147/20 od 30.12.2020. objavljena je Odluka o otvaranju računa za donacije financijskih sredstava u akciji »Pomoć za obnovu nakon potresa« koja je stupila na snagu 30. prosinca 2020.

Donacije financijskih sredstava za uplatitelje iz Republike Hrvatske uplaćuju se na sljedeći račun:

HR12 1001 0051 8630 0016 0 Državni proračun Republike Hrvatske s pozivom na broj odobrenja: HR68 5444 – OIB uplatitelja.

Donacije financijskih sredstava za uplatitelje izvan RH uplaćuju se na račun Ministarstva financija kod Hrvatske narodne banke (foreign payments instructions):

Hrvatska narodna banka,

Croatian National Bank,

Trg hrvatskih velikana 3,

Trg hrvatskih velikana 3,

Zagreb, 10000 Hrvatska

Zagreb, 10000 Hrvatska

 

 

BIC (SWIFT) CODE BANKE:

NBHRHR2XXXX

 

 

NAZIV I ADRESA PRIMATELJA PLAĆANJA:

BENEFICIARY NAME AND
ADDRESS:

Ministarstvo financija Republike
Hrvatske, Katančićeva 5,
10000 Zagreb, Hrvatska

Republic of Croatia – Ministry of Finance, Katanciceva 5,
10000 Zagreb, Croatia

 

 

Broj računa:

Bank account number:

IBAN: HR12 1001 0051 8630 0016 0

 

Referenca plaćanja:

Remittance info – remarks:

Pomoć za obnovu nakon potresa

Earthquakes aid

Natrag