U Nar. nov., br. 23 od 5.3.2021. objavljena je Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske zbog potresa koji je pogodio područje Sisačko- moslavačke županije, Karlovačke županije, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba koja stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ovom Odlukom ovlašćuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (u nastavku: Ministarstvo) da u ime Republike Hrvatske (u nastavku: RH), zbog potresa koji je 28. i 29. prosinca 2020. pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba, oslobodi obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje zakupnike, najmoprimce i korisnike poslovnih prostora i stanova u vlasništvu RH kojima upravlja Ministarstvo, a koji su nakon pregleda zgrada označeni kao N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja), počevši od siječnja 2021. do ponovne mogućnosti korištenja poslovnih prostora i stanova oštećenih u potresu, pod uvjetom:

  1. da je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon provedenog očevida i putem procjene oštećenja građevina nakon potresa u bazi podataka Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo utvrdilo stupanj oštećenja za koji je predviđen otpis potraživanja
  2. da od dana potresa zakupnik, najmoprimac odnosno korisnik ne koristi poslovni prostor ili stan.

Skupština društva Državne nekretnine d.o.o. zadužuje se da donese potrebne odluke i poduzme potrebne radnje za oslobođenje od obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje, sukladno Odluci, zakupnike, najmoprimce i korisnike poslovnih prostora i stanova kojima upravlja društvo Državne nekretnine d.o.o.

Natrag