U Nar. nov., br. 5 od 21.1.2021. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije, a stupila je na snagu 21. siječnja 2021.

U Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije (»Narodne novine« broj 134/20 i 141/20) točka IV. mijenja se i glasi: »Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 18. veljače 2021.«

Natrag