U Nar. nov., br. 16/21 od 17.2.2021. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Špišić Bukovica (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u ''Narodnim novinama''.

Odlukom je brisan čl. 1. toč. 5., čl. 3. toč. 4., čl. 4., 5., 6., 8., 9., 11., 16. i 19. Odluke o općinskim porezima Općine Špišić Bukovica (Nar. nov., br. 146/20).

Natrag