U Nar. nov., br. 51 od 12. svibnja 2021. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_05_51_1043.html koja stupa na snagu 1. lipnja 2021.

U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ( Nar. nov., br. 137/20 - 33/21), u Dopunskoj listi lijekova iz čl. 2. st. 5. pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se određeni podaci.

Natrag