U Nar. nov., br. 21 od 1.3.2021. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta koja stupa na snagu 2. ožujka 2021.

Odlukom o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta utvrđuju se obveznici, osnovica te način i rokovi plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta. Obveznici plaćanja komorskog doprinosa su: obrtnici, te fizičke osobe, trgovačka društva i druge pravne osobe koje su se dobrovoljno učlanile u članstvo Hrvatske obrtničke komore temeljem Zakona o obrtu.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke propisuje se sljedeće:

 • Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore može svojom odlukom propisati uvjete i kriterije za provedbu djelomičnog ili potpunog otpisa komorskog doprinosa u slučaju izvanrednih događaja ili stanja na koja se ne može utjecati a narušavaju gospodarsku aktivnost ili uzrokuju gospodarsku štetu;
 • Zahtjev za otpis komorskog doprinosa obvezno se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati:
  • naziv područne obrtničke komore kojoj se zahtjev upućuje
  • opće podatke o obvezniku: ime i prezime obrtnika odnosno naziv tvrtke za pravne osobe, OIB, adresu sjedišta obrtnika odnosno pravne osobe, naziv i NKD 2007 šifru djelatnosti te broj telefona, mobitela i elektroničku adresu
  • iznos duga za koji se traži otpis
  • obrazloženje razloga iz stavka 1. i 2. članka 14. zbog kojeg se traži otpis duga
  • datum podnošenja zahtjeva
  • potpis obveznika.
Natrag