U Nar. nov., br. 106/21 od 29.9.2021. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Valpova.

Ovom Odlukom utvrđuju se sljedeće vrste i visine stopa gradskih poreza:

  • prirez porezu na dohodak - plaća se po stopi od 8%;
  • porez na potrošnju - plaća se po stopi od 3%.

Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022., osim odredbe kojom se propisuje visina prireza koja stupa na snagu 1. listopada 2021.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Valpova (»Sl. glasnik Grada Valpova« br. 06/17, 11/18 i 4/20).

Natrag