U Nar. nov., br. 75 od 2.7.2021. Odluka o dopuni Odluke o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 i usvajanju Izmjena i dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_07_75_1418.html koja je stupila na snagu 1.7.2021.

Mjere iz ovoga Programa provodit će i njima upravljati HBOR i HAMAG-BICRO, u ime i za račun Republike Hrvatske.

Smatra se da poteškoće u poslovanju koje su posljedica pandemije COVID-a 19 imaju poduzetnici koji su:

– ostvarili značajan pad poslovnih prihoda u odgovarajućem razdoblju 2020. ili 2021. u odnosu na isto razdoblje 2019. i/ili

– ostvarili fizički pad broja posjetitelja i/ili prevezenih putnika u odgovarajućem razdoblju 2020. ili 2021. u odnosu na isto razdoblje 2019. ili kojima su otkazani ili na duže razdoblje odgođeni ranije ugovoreni poslovi, sportske aktivnosti ili druge poslovne aktivnosti planirane u 2020. Ili 2021.

Potpore sukladno ovom Programu mogu se dodjeljivati od dana njegova stupanja na snagu, a po odobrenju Europske komisije, pa sve do 31. prosinca 2021.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag