Očuvanje radnih mjesta – produženje mjera za ožujak 2021.

Potpore za očuvanje radnih mjesta produžene su i za mjesec ožujak 2021. Mjera se može koristiti za radnike zaposlene do 28.2.2021. i to samo za one radnike koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Poslodavci iz određenih sektora, oni koji zapošljavaju manje od 10 radnika (mikropoduzetnici) – bez obzira na djelatnost, poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera CZ (to se odnosi i na ugostitelje kojima je tokom ožujka omogućeno ograničeno obavljanje djelatnosti) ili su poslovno povezani kao dobavljači s poslodavcima koji su zatvoreni Odlukom Stožera, moraju dokazati pad prihoda/primitaka. Naime, moraju dokazati:

  • da su u razdoblju od 1.4.2020. do 30.9.2020. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019. (temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece). Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće tromjesečje 2020. ili četvrto tromjesečje 2020., u odnosu na isto razdoblje 2019.,  ili
  • trebaju dokazati da su u ožujku 2021. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na ožujak 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za ožujak 2021. i ožujak 2019. Poreznoj upravi ako traže potporu za ožujak.

Poslodavci s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom (Sisačko-moslavačka, Zagrebačka i Karlovačka županije), kada su im zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodni procesi bitno smanjeni ili onemogućeni, ne moraju dokazivati pad prihoda.

Ciljane skupine su radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca odnosno svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (na određeno ili neodređeno, građani RH, EU ili trećih zemalja, zaposleni u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i upućenog radnika) te radnici zaposleni u podružnicama/predstavništvima stranih tvrtki u RH.

Mjera se ne može odobriti za umirovljenike niti strane radnike iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.

Ali, za razliku od prijašnjih mjeseci zabrana se više ne odnosi na radnike – vlasnike i suvlasnike – što znači da i navedene osobe mogu ostvariti potporu za rad u društvu u kojem su zaposleni.

Pravne osobe u sustavu sporta (sportska udruga iz čl. 14. Zakona o sportu i sportski klub – sportski d.o.o. iz čl. 28. Zakona o sportu) ostvaruju pravo na potporu za radnike koji su zaposleni temeljem ugovora o radu, a sukladno Zakonu o sportu i propisima o radu, kao trener, voditelj, instruktor, fizioterapeut ili ostalo administrativno i tehničko osoblje. Za pravne osobe u sustavu sporta ciljana skupina radnika ne uključuje sportaše, vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave i nadzornog odbora, direktore, prokuriste i slično. Navedene osobe ne moraju dokazivati pad prihoda već podnose odgovarajuću izjavu.

Visina potpore, ovisno o padu prihoda/primitaka, ostala je nepromijenjena.

Zahtjev za dodjelu potpore za ožujak poslodavci mogu podnijeti od 1.4.2021. (četvrtak) do zaključno 23.4.2021. (petak), a dokaz o isplaćenoj plaći za ožujak do 5.5.2021. (srijeda).

Detaljnije o navedenoj mjeri pogledajte na stranici

https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-za-ocuvanje-radnih-mjesta-ozujak/

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag