Obvezno postupanje s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem

Guverner HNB-a donio je Odluku o postupanju s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem (Nar. nov., br. 30/21) koja stupa na snagu od 3.4.2021., a koja će zamijeniti do tada važeću Odluku o rukovanju novčanicama i kovanim novcem kuna neprikladnim za promet (Nar.nov., br. 22/2002.) i Odluku o postupanju sa stranom gotovinom za koju postoji sumnja da je krivotvorena (Nar. nov., br. 21/2007., 34/2010. i 76/2013.).

Novom Odlukom HNB-a pobliže se uređuje:

1) postupanje s gotovim novcem kune neprikladnim za optjecaj

2) postupanje s gotovim novcem kune za koji se sumnja da je krivotvoren

3) postupanje s gotovim novcem strane valute koja ne glasi na euro za koji se sumnja da je krivotvoren

4) postupanje s uzorcima novčanice kune i

5) uvjeti i način reproduciranja gotovog novca kune.

Obveznici su primjene ove Odluke:

1) kreditna institucija sa sjedištem u RH koja je od HNB-a dobila odobrenje za rad,

2) kreditna institucija sa sjedištem u drugoj državi članici koja je ovlaštena pružati bankovne i financijske usluge u RH putem podružnice kada rukuje gotovim novcem i obrađuje ga u RH,

3) kreditna institucija iz treće zemlje koja je od HNB-a dobila odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje kada rukuje gotovim novcem i obrađuje ga u RH,

4) pružatelj platnih usluga koji je ovlašten pružati platne usluge u RH u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet i

5) ostali rukovatelji gotovim novcem – ovlašteni mjenjači, Fina, HP – Hrvatska pošta d.d. i druge pravne i fizičke osobe koje na području RH obavljaju djelatnost obrade gotovog novca ili pružanja usluga podizanja gotovog novca na uređajima za isplatu ili isplatnim mjestima.

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag