Obvezni sastojci pisama, računa, internetske stranice

Zakonom o trgovačkim društvima (ZTD), čl. 21., propisano je da se na poslovnom papiru (pismima, računima i dr.) i internetskoj stranici poduzetnika obvezno moraju navesti svi propisani podaci. Također, detaljno je propisano kako se mora i može koristiti tvrtka.

Pridržavanje ovih obveza je važno, jer ako poduzetnik na poslovnom papiru, odnosno na internetskoj stranici ne navede propisane podatke, ili ako u poslovanju ne upotrebljava tvrtku onako kako je upisana u sudskom registru, može mu se za prekršaj razrezati novčana kazna do 50.000,00 kn, a odgovornoj osobi  do 7.000,00 kn. A ako je prekršajem učinjena teža povreda propisa radi stjecanja protupravne imovinske koristi novčana kazna za odgovornu osobu može iznositi do 50.000,00 kn.

Stoga podsjećamo da se na poslovnom papiru i na internetskoj stranici moraju navesti:

  1. tvrtka i sjedište,
  2. sud kod kojega je upisan u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno,
  3. tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa,
  4. iznos temeljnoga kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije - s naznakom koji dio toga kapitala nije uplaćen,
  5. kod d.d.-a ukupan broj izdanih dionica, a izdaje li društvo dionice s nominalnim iznosom i nominalni iznos dionica,
  6. prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora.

Izuzetno, osim kada se radi o narudžbama koje moraju imati sve propisane sastojke, poduzetnik može na dopisima koje upućuje osobama s kojima se već nalazi u poslovnom odnosu ili s kojima je započeo prijepisku, upotrebljavati poslovni papir na kojemu su otisnuti samo:

  1. tvrtka ili skraćena tvrtka i
  2. sjedište.

ZTD se posebno detaljno bavi trvtkom, pa podsjećamo da se tvrtka odnosi na ime pod kojim poduzetnik (trgovačkio društvo)  posluje. Mora se jasno razlikovati od ostalih tvrtki sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a određuje se izjavom o osnivanju društva, društvenim ugovorom ili statutom društva. Upisuje se u sudski registar i u tom obliku i sadržaju treba se i koristiti. Na isti način može se upotrebljavati skraćena tvrtka koja se također upisuje se u sudski registar, a koja mora sadržavati karakteristični dio tvrtke i naznaku oblika trgovačkoga društva.

Tvrtka ili skraćena tvrtka mora se istaknuti ne samo na poslovnom papiru i internetu, nego i na poslovnim prostorijama poduzetnika.

Tvrtka mora uz naznaku kojom se pobliže obilježava ime društva sadržavati naznaku predmeta poslovanja društva i njegov pravni oblik: d.d., d.o.o., j.do.o. itd., a poduzetnik u stečaju ili likvidaciji mora uz tvrtku dodati i oznaku "u stečaju" ili "u likvidaciji", što se također upisuje u sudski registar.

Svaki dio trgovačkoga društva mora poslovati pod istom tvrtkom, s time da joj se može dodati oznaka koja upućuje na to da se radi o dijelu društva, a povezana društva mogu u svojim tvrtkama upotrebljavati zajedničke sastojke.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag