Novosti kod izdavanja odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu

U Nar. nov., br. 51/21 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu, koji je stupio na snagu 13. svibnja 2021. godine.

Novosti se uglavnom odnose na nove mogućnosti podnošenja zahtjeva kvalificiranim elektroničkim potpisom putem e-usluge u sustavu e-Građani, u ime fizičke ili pravne osobe, upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava.

Pravilnikom su propisani i obrasci zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad ovlaštenom revizoru, revizorskom društvu, samostalnom revizoru, ovlaštenom revizoru iz druge države članice i ovlaštenom revizoru iz treće zemlje, te obrazac zahtjeva za izdavanje privremenog rješenja revizorskom preddruštvu/trgovačkom društvu, te obrazac zahtjeva za  registraciju revizorskog društva iz druge države članice, za registraciju revizora u trećoj zemlji i subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji.

Također je propisano kada i na kojim obrascima potpis podnositelja mora biti javnobilježnički ovjeren.

Natrag