NOVO: Kamatna stopa između povezanih osoba od 1.1.2022.

U  Narodnim novinama br. 139/21 objavljena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2022. godinu. Odredbama čl. 37. Pravilnika o porezu na dobit propisano je da se kod utvrđivanja kamatne stope na zajmove između poveznih osoba kao polazna osnovica uzima prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima, a koju HNB objavljuje u tekućoj kalendarskoj godini. Visinu kamatne stope Odlukom objavljuje ministar financija prije početka poreznog razdoblja u kojem se primjenjuje.

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2022. iznosi 2,68%.

Zakon o porezu na dobit u čl. 14. određuje da se porezna osnovica povećava za iznos kamata koje nisu porezno dozvoljen rashod, a tu su uključene i kamate na primljene zajmove od povezanih osoba obračunane po stopi višoj od visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma. Pri utvrđivanju prihoda od kamata na dane zajmove između povezanih osoba propisano je da se kamata obračunava najmanje do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma (čl. 14. st. 1. Zakona o porezu na dobit). Navedeno znači da je kamata obračunata po stopi od 2,68% minimalno zahtijevani porezni prihod za 2022. godinu, kada tuzemno društvo daje zajam inozemnom povezanom društvu.

Pri utvrđivanju rashoda od kamata na primljene zajmove od povezanih osoba priznaju se obračunane kamate najviše do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma (čl. 14. st. 2. Zakona o porezu na dobit). Dakle, kao rashod tuzemnog obveznika poreza na dobit za 2022. godinu porezno se priznaju kamate najviše do 2,68% (do 3% za 2021.).

Odredbe o priznavanju kamata između povezanih osoba odnose se i na povezane osobe rezidente, ako jedna od povezanih osoba ima povlašteni porezni status, odnosno plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena od plaćanja poreza na dobit, te ako ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja (čl. 14. st. 4. Zakona o porezu na dobit).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag