U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/21 objavljen je članak "Najčešće pogreške kod evidentiranja zemljišta i građevinskih objekata". Autorica članka je mr. sc. Silvija Pretnar Abičić.

U članku se ukazuje na neke od češćih pogrešaka kod evidentiranja nabave zemljišta i građevinskih objekata te drugih transakcija povezanih s tom vrstom imovine. Ujedno se, uz pomoć primjera, pojašnjava kako bi iste trebalo evidentirati da budu u skladu sa zahtjevima računovodstvenim standarda. U članku se ukazuje na neke od češćih pogrešaka kod evidentiranja nabave zemljišta i građevinskih objekata te drugih transakcija povezanih s tom vrstom imovine. Ujedno se, uz pomoć primjera, pojašnjava kako bi iste trebalo evidentirati da budu u skladu sa zahtjevima računovodstvenim standarda.

Natrag