Izmjene Zakona o deviznom poslovanju

U Nar. nov., br. 52/21 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju koji stupa na snagu 3. lipnja 2021. godine.

Izmjenama su u Zakon uvedene Uredbe EU koje se odnose na definiciju gotovine i na kontrole prekograničnog prijenosa gotovine (i medalja i žetona) koja se unosi u Republiku Hrvatsku i koja se iznosi iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu.

Također su propisane ovlasti i obveze HNB-a i Ureda za sprječavanje pranja novca, te osobito Carinske uprave i Financijskog inspektorata, uključujući i okolnosti u kojima će Carinska uprava privremeno/trajno zadržati gotovinu i dr.

Prekršaji propisani Zakonom o deviznom poslovanju smatraju se financijskim prekršajima, a za prekršitelje su predviđene visoke novčane kazne.   

Opširnije o navedenom moći će te  pročitati u članku Z. Juraka: Novosti u deviznom poslovanju, koji će biti objavlje u časopisu "Financije, pravo i porezi", br. 6/21.

Natrag