Izmjene poreznih pravilnika za 2021.

U Nar. nov., br. 1 od 4. siječnja 2021., nastavno na izmjene poreznih zakona, objavljene su izmjene i dopune poreznih pravilnika koje stupaju na snagu dana 5. siječnja 2021., uz određene izuzetke početka primjene određenih odredbi izmijenjenih i dopunjenih Pravilnika o porezu na dohodak i Pravilnika o PDV-u.

Izmjenjeni i dopunjeni su sljedeći porezni pravilnici:

O izmjenama svih navedenih poreznih pravilnika, kao i o izmjenama odnosnih poreznih zakona, detaljno ćemo govoriti na našem webinaru "Izmjene poreznih propisa od 1.1.2021." koji se održava 8. siječnja 2021. (petak), a za koji se možete prijaviti na sljedećoj poveznici: Prijava za webinar "izmjena poreznih propisa od 1.1.2021.".

Također, detaljno o izmjenama svih poreznih propisa od 1.1.2021. možete pročitati u našem časopisu "Financije, pravo i porezi" na koji se možete pretplatiti putem sljedeće poveznice: Pretplati se na FIP.

Natrag