U Nar. nov., br. 77 od 7.7.2021. objavljena je Izmjena Odluke o cijenama usluga koje obavlja Hrvatska revizorska komora koja je stupila na snagu 7. srpnja 2021.

Ovom Odlukom Skupština Hrvatske revizorske komore utvrđuje izmjenu cijene naknade za pohađanje stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita, prema programu Hrvatske revizorske komore. Utvrđuje se cijena naknade za pohađanje stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita, prema programu Komore (članak 13. stavak 4. Zakona) u iznosu od 8.820,00 kuna.

Ova Odluka važeća je i primjenjuje se do donošenja nove Odluke.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag