U Nar. nov., br. 85 od 28.7.2021. objavljen je Ispravak Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske.

U Odluci o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 84 od 23. srpnja 2021. utvrđena je pogreška te se daje Ispravak Odluke: U točki III. stavku 1. podstavku 3. i točki V. stavku 3. podstavku 3. riječi: »šest mjeseci« ispravno glase »osam mjeseci«.

Natrag