U Nar. nov., br. 51 od 12. svibnja 2021. objavljen je Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2021. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_05_51_1041.html

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2021. u odnosu na ožujak 2021. iznosi 99,6.

 

Natrag