U Nar. nov. br. 67 od 18. lipnja 2021. objavljen je indeks potrošačkih cijena u svibnju 2021. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_06_67_1293.html

Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2021. u odnosu na travanj 2021. iznosi 100,1.

Natrag