U Nar. nov., br. 42/21 od 21. travnja 2021. objavljen je Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2021., koji u odnosu na veljaču 2021. iznosi 101,1.

Natrag