HGK u 2021. – plaćanje i (privremena) oslobođenja

Financiranje komora već je niz godina, možemo reći, kamen smutnje između poduzetnika i tih institucija. Poduzetnici već godinama ukazuju ne samo na doprinose navedenim komorama već i na niz drugih parafiskalnih nameta koji financijski opterećuju njihovo poslovanje.

Međutim, ovdje ćemo se osvrnuti na postojeću zakonsku regulativu koja propisuje obvezu i način plaćanja članarine za HGK u 2021.

Financiranje u 2021.

Već je krajem prošle godine objavljena Odluka o financiranju HGK (Nar. nov., br. 139/20) kojom je propisano da će se sredstva za njezin rad osiguravati, pored ostalog, i iz sredstava članarine. Visina članarine i nadalje ovisi o grupi u koju se poduzetnici razvrstavaju, i to na način prikazan u sljedećoj tablici (ističemo da nije došlo do promjene kriterija za razvrstavanje niti do promjene u visini članarine u odnosu na 2020.):

Kategorija

Ukupna aktiva

Ukupni prihodi

Broj zaposlenih

Visina članarine (kn)

Prvane prelaze 2 od 3 kriterija

7.500.000,00

15.000.000,00

50

42,00

Drugaprelaze 2 od 3 krit. iz prve kateg., ali ne prelaze 2 od ova 3 kriterija

 

30.000.000,00

 

59.000.000,00

 

250

 

1.083,00

Trećaprelaze 2 od 3 kriterija 

30.000.000,00

59.000.000,00

250

3.973,00

Razvrstavanje u grupe se vrši temeljem podataka iz GFI za 2019. godinu.

Članarina se plaća mjesečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec (kao i do sada), na račun koji je ostao nepromijenjen (HR8510010051700052620  HR67  OIB – posebna oznaka – mj. i god. (4 zn.) pri čemu se kao posebna oznaka unosi broj:  002 – mali, 003 – srednji, 004 – veliki.

Oslobođenja

Od obveze plaćanja članarine se i nadalje oslobađaju poduzetnici:

  • nad kojima je otvoren stečajni postupak  (uz uvjet dostave Odluke o obustavi poslovanja stečajnog dužnika i pisanoga zahtjeva za oslobađanje od plaćanja članarine, potpisanog od osobe ovlaštene za zastupanje  - stečajnog upravitelja).
  • za koje je pokrenut postupak likvidacije (uz uvjet da dostave Rješenje o upisu Odluke o likvidaciji u sudski registar nadležnog trgovačkog suda te pisani zahtjev za oslobođenja od plaćanja članarine potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje  - likvidatora).

Osim toga, od plaćanja članarine oslobođeni su i poduzetnici koji su osnovani i upisani u Sudski registar:

  • nakon 1.1.2020., a koji su temeljem Odluke iz Nar. nov., br. 4/20 bili oslobođeni plaćanja članarine u razdoblju od jedne godine od dana osnivanja º ne plaćaju članarinu narednih godinu dana,
  • nakon 1.1.2021. – oslobođeni su plaćanja članarine u razdoblju od dvije godine od dana osnivanja.

Nadalje, u Nar. nov., br. 5/21 objavljene su dvije Odluke koje se odnose na privremeno oslobođenja od plaćanja članarine, i to:

  1. Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine, s primjenom od 1.1. do 31.3.2021., kojom se privremeno ukida obveza plaćanja zbog potresa od 29.12.2020. članicama HGK sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije. One članice koje imaju sjedište na području Karlovačke i Zagrebačke županije, a kojima je onemogućeno redovito poslovanje, oslobodit će se plaćanja članarine, za navedeno razdoblje, temeljem odobrene prijave o postojanju štete od potresa;
  2. druga odluka, istoga naziva, odnosi se na privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine za članice HGK koje obavljaju djelatnosti iz Odluke o NKD 2007., utvrđene Prilogom I. (koji je i sastavni dio ove Odluke).

Ova se odluka primjenjuje od 1.1. do 31.1.2021.

Međutim, napominjemo da je na stranici HGK objavljeno da je HGK donijela odluku o produljenju privremenog ukidanja obveze plaćanja članarine uslijed ograničenja radi epidemioloških uvjeta. Odluka se primjenjuje od 1. do 28. veljače.

Popis djelatnosti oslobođenih plaćanja članarine prema NKD 2007.:

Područje

Odjeljak

Skupina

Razred

Naziv

C

32

32.4

32.40

Proizvodnja igara i igračaka

H

49

49.3

49.31

Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika

H

49

49.3

49.39

Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

I

56

56.1

56.10

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

I

56

56.2

56.29

Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

I

56

56.3

56.30

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

J

59

59.1

59.14

Djelatnosti prikazivanja filmova

N

82

82.3

82.30

Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

P

85

85.5

85.51

Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije

P

85

85.5

85.52

Obrazovanje i poučavanje u području kulture

R

90

90.0

90.01

Izvođačka umjetnost

R

90

90.0

90.02

Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

R

90

90.0

90.03

Umjetničko stvaralaštvo

R

90

90.0

90.04

Rad umjetničkih objekata

R

92

92.0

92.00

Djelatnosti kockanja i klađenja

R

93

93.1

93.11

Rad sportskih objekata

R

93

93.1

93.12

Djelatnosti sportskih klubova

R

93

93.1

93.13

Fitnes centri

R

93

93.1

93.19

Ostale sportske djelatnosti

R

93

93.2

93.21

Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

R

93

93.2

93.29

Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag