Grad Petrinja – prirez porezu na dohodak se ukida 1.3.2021.

Sukladno Zakonu o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom, pored ostalih poreza, utvrđuje i visinu stope prireza porezu na dohodak (čl. 42. Zakona).  Istim člankom, st. 3., propisano je da to predstavničko tijelo može tijekom godine donositi odluke o prirezu poreza na dohodak, uz obvezu njihova objavljivanja u Narodnim novinama, s tim da stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene.

S obzirom na to da je Odluka o dopuni Odluke o lokalnim porezima Grada Petrinje (Nar. nov., br. 9/21), kojom je u cijelosti propisana obustava utvrđivanja i naplata svih gradskih poreza propisanih čl. 2. Odluke o lokalnim porezima Grada Petrinje (prirez porezu, porez na potrošnju, ….) i to od 1.1. do 31.12.2021., objavljena u Narodnim novinama od 3.2.2021., proizlazi da odredba o neplaćanju prireza porezu na dohodak stupa na snagu 1.3.2021. (a ne od 1.1.2021. kako je Odlukom o dopuni Odluke propisano).

Dakle, pri isplati plaća u veljači radnicima s prebivalištem na području Grada Petrinje morat će se obračunati prirez porezu. Prirez porezu na dohodak neće se obračunavati pri isplati plaća i od 1.3.2021.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag