Do 21.5.2021. – Zahtjev za dodjelu državne potpore u ribarstvu – COVID 19 (Nar. nov., br. 42/21)

U Nar. nov., br. 42/21 od 21. travnja 2021. objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19, koji je stupio na snagu 22. travnja 2021.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore u ribarstvu, u skladu s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19 (C(2020)1863, C(2020)2215, C(2020)3156, C(2020)4509, C(2020)7127 i C(2021)564).

Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika na obrascu Zahtjeva za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva, Uprave ribarstva  (www.mps.hr/ribarstvo/).

Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana Prilogom Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

Obrazac Zahtjeva za potporu popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati, te se, potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
s naznakom:
»Zahtjev za dodjelu državne potpore u ribarstvu – COVID 19 – NE OTVARATI«.

 

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 21. svibnja 2021. godine!

Natrag