Zašto menadžeri trebaju pozorno pratiti odstupanja od plana?

Da bi plan uspješnosti bio doista koristan menadžerima, nakon izrade plana potrebno je redovito i učestalo pratiti njegovo ostvarenje i utvrđivati razlike između ostvarenih i planiranih veličina (odstupanja od plana).

Veće ili manje razlike između planiranog i ostvarenog uobičajeno se javljaju kod svih poduzetnika, jer se poslovanje nikad ne odvija točno onako kako je bilo planirano. Da bi odstupanja bila što manja, važno je da u izradi plana sudjeluju menadžeri koji izvrsno poznaju tržište, konkurenciju i mogućnosti (resurse i ograničenja) poduzetnika kojim upravljaju. Jer nerealno planiranje negativno utječe na motivaciju radnika, a može utjecati i na ocjenu uspješnosti menadžera itd.

Zašto dolazi do odstupanja?

Odstupanja od plana mogu biti pozitivna ili negativna. Pozitivna odstupanja nastaju kada je ostvarenje bolje od planiranog, a negativna kada je lošije. U svakom planu će vjerojatno kod nekih stavaka doći do pozitivnih, a kod nekih do negativnih odstupanja. Negativna odstupanja mogu nastati radi preambicioznog plana, koji se razumno niti nije mogao ostvariti (ne postoje potrebni resursi, tržište, niti okolnosti), a pozitivna radi premalo ambicioznog plana.

U postupku planiranja menadžeri procjenjuju buduće događaje (one na koje mogu i one na koje ne mogu utjecati), nastojeći realno planirati. Ipak,  budućnost je u određenoj mjeri uvijek neizvjesna, a  

uzroci nastanka razlika između planiranog i ostvarenja mogu biti različiti i često su višestruki. Kreću se u rasponu koji određuju pristup planiranju i važni događaji koji se nisu mogli pretpostaviti.

Primjerice, na poslovanje svih poduzetnika u 2020. godini utjecati će epidemija izazvana koronavirusom. Ako je plan za 2020. sastavljan u listopadu ili studenom 2019., epidemija koja će velikoj većini poduzetnika znatno otežati poslovanje, nije se mogla predvidjeti. Na sličan način može utjecati svaka prirodna nepogoda, ali i drugi vanjski i unutarnji faktori, kao npr. dolazak ili odlazak konkurencije, havarija važnog postrojenja, ili gubitak ključnih stručnjaka.

Odstupanja može uzrokovati i blokada, odnosno stečaj ili likvidacija važnog kupca, koji neće biti u mogućnosti platiti isporučeno, ili obustavljanje isporuka dobavljača, koje može onemogućiti proizvodnju i prodaju, pa tako narušiti planirani rezultat. A ako su isporuke unaprijed plaćene predujmom, može biti ugrožena i likvidnost.

Praćenjem i analizom poslovanja kupaca i dobavljača mogu se donekle prevenirati opisana neugodna iznenađenja, a dobrim održavanjem mogu se spriječiti havarije postrojenja. Također, može se pratiti nezadovoljstvo ključnih radnika, a praćenjem i osluškivanjem tržišta, mogu se na vrijeme uočiti značajne promjene kod konkurencije i kupaca. Međutim, prirodne nepogode najčešće nije moguće predvidjeti.

Svi neplanirani ili nedovoljno precizno planirani događaji reflektirat će se kroz negativna ili pozitivna odstupanja.

Redovitim praćenjem tih odstupanja, menadžeri će ranije uočiti da li se poslovanje odvija drugačije od planiranog, ili ne, što će im omogućiti bržu reakciju - osmišljavanje i implementaciju potebnih mjera i akcija kojima će se eliminirati ili ublažiti negativni trendovi, odnosno dodatno potaknuti pozitivni.

Odstupanja od plana trebaju se, u skladu s dinamikom poslovanja i okružja, pratiti učestalo (mjesečno, ili ev. tromjesečno). 

Tablicom u nastavku prikazan je mogući način praćenja odstupanja od plana.

Ostvarenje u odnosu na plan s odstupanjima                                                             u 000 kn

* Za razdoblja tijekom godine razrada uspješnog računa može završiti s dobiti prije oporezivanja (bruto dobit), jer se porez na dobit ne obračunava prema ostvarenom tekućem rezultatu, nego prema akontacijama na temelju rezultata prethodne godine. Konačna obveza za porez na dobit i neto dobit biti će utvrđene tek po isteku poslovne godine.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

                                                                                                                                                           

Natrag