U Nar. nov., br. 32/20 od 19.3.2020. objavljen je  Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji stupa na snagu 20.3.2020.

Zakonom su dopunjene pojedine odredbe Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16 – 116/18), kako bi se olakšalo poslovanje poduzetnicima koji mogu doći u poteškoće izazvane pandemijom korona virusa, ali i drugih posebnih okolnosti te prevenirala moguća gospodarska šteta. Zakonom se propisuje da se primicima po osnovi samostalne djelatnosti ne smatraju primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi potpora primljenih radi ublažavanja posebnih okolnosti propisanih propisom kojim je uređen opći porezni postupak, građanima omogućuje ranije izvršenje povrata više uplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Natrag