U Nar. nov., br. 124 od 12. studenoga objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu koji stupa na snagu dana 13. studenoga 2020.

Natrag