U Nar. nov., br. 32/20 od 19.3.2020. objavljen je Zakon o dopuni Zakona o tržištu rada koji stupa na snagu 20.3.2020.

Ovim Zakonom propisuje se da Upravno vijeće Zavoda može odlukom utvrditi da se stalnom sezoncu produlji pravo na novčanu pomoć za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, a poslodavcu odobri sufinanciranje troškova produženog mirovinskog osiguranja.

Natrag