U Nar. nov., br. 32/20 od 19.3.2020. objavljen je Zakon o dopuni Zakona o lovstvu koji stupa na snagu 20.3.2020.

Ovim Zakonom propisuje se da se sredstva iz čl. 11. st. 1. toč. 1., 3. i 4. Zakona mogu koristiti za otklanjanje ili ublažavanje posljedica nastalih uslijed posebnih okolnosti odnosno događaja ili određenog stanja koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu odlučuje ministar.

Natrag