U Nar. nov., br. 42/20 od 7.4.2020. objavljen je Zakon o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 8.4.2020.

Zakonom je propisana ovlast Vladi Republike Hrvatske da:

- uredbom, u uvjetima posebnih okolnosti, drugačije odredi pitanja koja se odnose na visinu turističke pristojbe

- uredbom, u uvjetima posebnih okolnosti, drugačije odredi rokove uplate turističke pristojbe turističkoj zajednici

- uredbom, u uvjetima posebnih okolnosti, drugačije odredi namjenu i način raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent i Fonda za udružene turističke zajednice

Zakonom je propisano da za vrijeme trajanja posebnih okolnosti iz čl. 14.a st.  2. Zakona o turističkoj pristojbi (Nar. nov., br. 52/19. i 32/20.) nadležni inspektori neće podnositi optužne prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka odnosno izdavanje prekršajnih naloga, niti naplaćivati novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja.

Natrag