U Nar. nov., br. 32/20 od 19.3.2020. objavljen je Zakon o dopunama Zakona o trgovini koji stupa na snagu 20.3.2020.

Ovim Zakonom propisuje se da radno vrijeme u djelatnosti trgovine u posebnim okolnostima određuje Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske.

Natrag