Zabrana napuštanja mjesta prebivališta i boravišta (propusnice)

U Nar. nov., br. 35/20 od 23. ožujka 2020. objavljena je Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj. Ova odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske stupila je na snagu 23. ožujka 2020.

Zabrana napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka ne odnosi se na:

a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,

b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,

c. izvješćivanje javnosti,

d. stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb,

e. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština,

f. putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,

g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Prilikom ulaska i izlaska s ovih područja mora se posjedovati valjana propusnica koju izdaju, ovjeravaju i potpisuju:

  • za okolnosti iz točke a., b., c., f. i g. odgovorne osobe u pravnoj osobi,
  • za okolnosti iz točke d. izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine i
  • za okolnosti iz točke e. nadležni stožeri civilne zaštite (to su stožeri civilne zaštite općina i gradova na kojem području osoba ima prebivalište ili stalni boravak).

Uz posjedovanje propusnice potrebno se pridržavati mjera socijalnog distanciranja i ne zadržavanja na javnim prostorima.

*Ovaj obrazac Propusnice nalazi se u Prilogu I. Odluke, te se lako možete preslikati u word dokument i potom otisnuti u nekoliko primjeraka (stanu 4 na A4 format). Poslodavci mogu kreirati vlastite propusnice i izdavati ih putem e-maila, a bitno je da imaju sve elemente kao propusnica iz Priloga I. Odluke. Takvu propusnicu u e-obliku zaposlenici mogu imati na svojim mobilnim uređajima.

Kao što je vidljivo iz objavljenog obrasca propusnice, pečat i potpis odgovorne osobe nisu uvjet, ali u svrhu pravne sigurnosti i sprječavanja zlouporaba preporučamo da na propusnici ili iz bilo kakve popratne prepiske (npr. e-maila) budu vidljivi ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je izdala propusnicu uz potpis te pečat ako ga pravna osoba ima i koristi.

S obzirom na upite naših pretplatnika statusu poslovnih partnera poslodavca, a koji također dolaze u njegove prostorije iz drugih mjesta i gradova pa čak i drugih država (npr. poslodavac čeka isporuku robe od poslovnog partnera u Sloveniji ili mu tvrtka iz drugog grada održava informatičke sustave), činjenica je da Odlukom Stožera ti odnosi nisu obuhvaćeni. Stoga smatramo da je jedini način premošćivanja ovog problema da odgovorna osoba poslodavca izdaje propusnicu i za te osobe, kao i za svoje zaposlenike.

Popis svih Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske dostupne su OVDJE.

Natrag