U Nar. nov., br. 105/20 od 25.9.2020. objavljena je Uredba o provedbi Uredbi (EU) 2019/452 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 3.10.2020.

Uredbom se utvrđuju nadležna tijela i obveze nadležnih tijela u svrhu provjere izravnih stranih ulaganja u Republici Hrvatskoj iz razloga zaštite sigurnosti ili javnog poretka, čime se osiguravaju pretpostavke za provedbu Uredbe (EU) 2019/452 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji.

Natrag