Revizori, jeste li sakupili bodove nužne za održavanje revizorske licence?

U skladu sa Zakonom o reviziji i Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora, ovlašteni revizori su se dužni stručno usavršavati. O svom usavršavanju ovlašteni revizori moraju voditi evidenciju, koju za razdoblje od 29.11.2019. do 29.11.2020. trebaju najkasnije do 29.12.2020. godine dostaviti u Ministarstvo financija.

Da bi održao licencu, ovlašteni revizor mora u jednogodišnjem razdoblju ostvariti najmanje 35 bodova, od kojih bar 20 mora biti iz osnovnih aktivnosti (od kojih najmanje ½ bodova treba imati oznaku „A“).

Osnovne i ostale aktivnosti

Osnovne aktivnosti se odnose na sudjelovanje revizora kao polaznika ili edukatora na stručnim skupovima:

  1. prema programima na koje je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost,
  2. u organizaciji međunarodnih profesionalnih organizacija koje su članice Međunarodne federacije računovođa na koje Ministarstvo financija nije dalo prethodnu suglasnost,
  3. internog i eksternog tipa, u organizaciji revizorskih društava, na koje Ministarstvo financija ne daje prethodnu suglasnost - ako se vode odgovarajuće evidencije i imaju odgovarajuća odobrenja od priznatih međunarodnih računovodstvenih udruga.

Osnovna aktivnost je i objavljena stručna knjiga ili priručnik (s recenzijom sveučilišnog profesora), te objavljeni članak u knjizi ili stručnom časopisu, sve iz područja revizije, računovodstva i srodnih područja i držanje predavanja na edukacijama za ovlaštene revizore.

Ostale aktivnosti obuhvaćaju sudjelovanje revizora na stručnim edukacijama internog tipa, u organizaciji revizorskih i drugih društava koja pružaju savjetodavne usluge i edukacijskih organizacija, na koje Ministarstvo financija ne daje prethodnu suglasnost, kao i sudjelovanje u radnim skupinama na izradi propisa iz područja računovodstva, revizije i srodnih područja koje osniva ministar financija. U ostale aktivnosti ubraja se i samoedukacija kontinuiranom izobrazbom putem interneta i čitanje profesionalnih publikacija, knjiga i časopisa za tematske jedinice iz propisanih područja, uz odgovarajuće bilješke.

Za trogodišnje razdoblje propisana struktura bodova po područjima, i to:

  1. najmanje 60 bodova iz područja revizije,
  2. najmanje 40 bodova iz područja računovodstva i
  3. najviše 20 bodova iz ostalih područja.

Iako ovlašteni revizor ne mora svake godine postići propisane omjere za trogodišnje razdoblje, najbolje je u svakom jednogodišnjem razdoblju ostvariti propisanu strukturu.

Ovlašteni revizor je dužan čuvati dokumentaciju i potvrde kojima može dokazati ispunjenje svoje obveze u svojim evidencijama.

Ako u tekućoj godini ovlašteni revizor ne ostvari najmanje 35 bodova stalnog stručnog usavršavanja odnosno 120 bodova u razdoblju od tri uzastopne godine, dužan je o tome obavijestiti Ministarstvo financija, te navesti i dokumentirati opravdane razloge zbog kojih nije mogao ispuniti tu obvezu - ako ih ima (privremena nesposobnost za rad, upućivanje na rad u inozemstvo i dr.). Samo za opravdane razloge propisane su određene pogodnosti.

Ovlaštenom revizoru koji u razdoblju od tri godine ne stekne 120 bodova, Ministarstvo financija ukinuti će rješenje kojim je izdano odobrenje za rad za obavljanje revizorskih usluga. Za ponovno stjecanje revizorske licence ovlašteni revizor treba ponovo položiti ispit.

Tko provodi stručno usavršavanje?

Stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora provode Hrvatska revizorska komora i drugi organizatori (i TEB), prema programima na koje Ministarstvo financija daje prethodnu suglasnost. Sakupljanje bodova ove je godine značajno otežano pandemijom koronavirusa, radi koje brojne najavljene edukacije nisu održane. Usprkos tome, TEB svojim programima omogućuje stjecanje svih potrebnih bodova za održavanje revizorske licence za razdoblje 29.11.2019. - 29.11.2020. godine, koje možete pogledati na: https://www.teb.hr/media/19620/bodovi-za-revizore.pdf

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag