U Nar. nov., br. 75 od 1. 7. 2020. objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja za referentno razdoblje od 1. studenoga 2019. do 30. travnja 2020. iznosi 2,89% i Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita.

Natrag