U Nar. nov., br. 5/20 od 15.1.2020. objavljen je Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda koji stupa na snagu 16.1.2020.

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalne količine brašna koje se mogu dobiti meljavom pšenice standardne kakvoće, raži i kukuruza, najviše količine brašna utrošene za proizvodnju pojedinih pekarskih i drugih proizvoda, osim proizvoda od tijesta, finih pekarskih i srodnih proizvoda, način dokumentiranja sljedivosti proizvoda, način i uvjeti vođenja knjige evidencije utroška brašna, način i uvjeti vođenja evidencije o proizvodnji i prometu brašna te način izvještavanja Ministarstvu poljoprivrede.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda (Nar. nov., br. 142/13).

Natrag