U Nar. nov., br. 9 od 22. siječnja 2020. objavljen je Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Ministarstvu zdravstva https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_01_9_173.html koji stupa na snagu 30. siječnja 2020.

Pravilnikom se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe u Ministarstvu zdravstva.

Pravilnikom je propisan postupak imenovanja povjerljive osobe, njezin opoziv, postupak prijavljivanja nepravilnosti i postupanje po istoj.

Natrag