Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Nar. nov., br. 24/13 - 1/20) donesen je temeljem Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 87/08 - 15/15). Ovim se izmjenama i dopunama Pravilnika (Nar. nov., br. 1/20) mijenjaju odredbe čl. 7. i čl. 12. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 10.1.2020.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_1_10.html

Natrag