Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (Nar. nov., br. 1/19 i 1/20) donesen je temeljem Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16 - 121/19). Ovim se izmjenama i dopunama Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu detaljnije uređuje primjena izmijenjenih odredbi Zakona o porezu na dohodak.

Izmjene i dopune Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (Nar. nov., br. 1/20) stupaju na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«, dakle 3. siječnja 2020.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_1_6.html

Natrag